นโยบายร้านค้าและเงื่อนไขข้อตกลง

ทางผู้ขายโดยนัยความหมายหมายถึง Thaiseedshop.com ทางผู้ซื้อโดยนัยความหมายหมายถึง “ลูกค้า” สินค้าโดยนัยความหมายหมายถึงสินค้าที่ทางThaiseedshop.com จัดจำหน่ายโดยคำความหมายหมายถึง “สินค้า” โดยทั้งหมดโดยมีความหมายตกลงซื้อ-ขายสินค้าโดยตรงต่อกัน
เงือนไขการซื้อขาย

 • ทางผู้ขายได้เสนอขายสินค้าต่อลูกค้าโดยมีค่าราคาของสินค้าในหน้าเว็บไซต์อย่างชัดเจนและค่าส่งจะเสนอให้ลูกค้าชัดเจนเช่นกันตอนตกลงชำระเงิน
 • ทางผู้ขายสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้าได้โดยทันทีหากเห็นความผิดพลาดในการสั่งซื้อของลูกค้า
 • ทางผู้ขายได้รับข้อมูลจากลูกค้าถือเป็นข้อมุลของทางร้านค้าด้วยเช่นกัน
 • ทางผู้ขายสามรถเปลี่ยนการช่องทางการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางผู้ขายสามารถเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าก่อนลูกค้าทำการซื้อขายได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงือนไขของสินค้า

 • ทางผู้ขายเป็นผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์เท่านั้น เมล็ดพันธุ์ที่จำหน่ายมาจากหลายผู้ผลิตชั้นนำ ไม่ได้ปลูกเองทั้งหมด หากเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อไปปลูกแล้ว เกิดมาไม่ตรงกับสายพันธุ์ หรือซองสินค้าชำรุด เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ทางผู้ขายจะรับผิดชอบให้เท่ากับราคาเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อไปเท่านั้น เมื่อตัดสินใจซื้อทางผู้ขายถือว่าลูกค้าได้อ่านและยอมรับขอบเขตความรับผิดชอบนี้
 • ทางผู้ขายไม่รับผิดชอบทุกกรณี เกี่ยวกับอัตราการเกิดของเมล็ดพืชที่มีคำเตือนกำกับไว้แล้ว อัตรางอกอาจแปรผันตามสภาวะแวดล้อมและวิธีการปลูกของผู้ปลูก เช่น ดินที่ใช้หรือวัสดุที่ใช้
  วิธีการเพาะ อุปกรณ์ในการเพาะ อุณหภูมิ ความชื้น เป็นต้น
 • เมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อ ทางผู้ขายถือว่าลูกค้าได้อ่านขอบเขตความรับผิดชอบ เงื่อนไขการซื้อและเงื่อนไขของสินค้าเรียบร้อยแล้วและยอมรับขอบเขตความรับผิดชอบนี้

เงือนไขการจัดส่ง

 • โดยส่วนใหญ่ผู้ขายจัดส่งโดยใช้การจัดส่งของเคอรี่ หรือ ผู้ขายอาจเปลี่ยนการจัดส่งแล้วแต่กรณีของลูกค้า
 • การจัดเตรียมของใช้เวลา 1-2 วัน ไม่นับ วันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยูดประจำปีตามที่ทางการเป็นผู้กำหนด
 • สินค้าจัดส่งช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการขนส่งถ้าอยู่ห่างไกลก็อาจจะช้ากว่าปกติ เช่นถิ่นฐานนอกเมือง ภูเขา เกาะ หรือการเดินทางไม่สะดวกการขนส่งอาจล่าช้าได้
 • หากลูกค้ามีข้อส่งสัยในการจัดส่งให้รีบติดต่อผู้ขายโดยทันทีเพื่อหาทางแก้ไข
 • หากสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วและเกิดสูญหายจะอยู่ในในข้อตกลงของผู้ซื้อเองไม่เกี่ยวกับผู้ขาย

หากมีข้อคำถามและต้องการติดต่อ Thaiseedshop.com โปรดคลิกที่นี่