Thaiseedshop ผู้จัดจำหน่าย/ตัวแทนของผลิตภัณต์ตรา “มังกรการเกษตร” อย่างเป็นทางการ “มังกรการเกษตร” ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์และนำเข้าเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีจากต่างประเทศส่งตรงจากฟาร์มเมล็ดพันธุ์โดยตรงและทั้งนี้ “มังกรการเกษตร” ผลิดเมล็ดพันธุ์คุณภาพระดับส่งออกไปหลายประเทศ เมล็ดพันธุ์คัดเกรดไว้เป็นอย่างดีในตราสินค้ามังกรการเกษตร ทั้งคัดสรรแหล่งเมล็ดพันธุ์ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งวิจัยและส่งเสริมเกษตรกรในการเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์รวมไปถึงพัฒนาสายพันธุ์เมล็ดพันธุ์แต่ละชนิดเพื่อให้เหมาะสมกับภูมิอากาศในประเทศอีกด้วย

thaiseedshop.com

thaiseedshop.com

Thaiseedshop.com เป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงผู้เดียวที่ได้รับสิทธิ์ในการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ของมังกรการเกษตร ซึ่งเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ส่งออกต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ภายในประเทศเน้นขายส่งและขายปลีกเมล็ดพันธุ์ตรามังกรการเกษตรโดยให้ Thaiseedshop.com เป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ของมังกรการเกษตรทั้งหมดโดยเน้นให้กับผู้สนใจและเกษตรกรที่ต้องการเพาะปลูกผักและผลไม้รวมไปถึงพืชไร่ เมล็ดพันธุ์ของมังกรการเกษตรเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ได้ทั้งจากการปลูกเมล็ดพันธุ์ภายในประเทศเองและต่างประเทศโดยรวบรวมเมล็ดพันธุ์บรรจุซองในนามของ “มังกรการเกษตร” รวมไปถึงได้นำเมล็ดพันธุ์ที่น่าสนใจนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราคาปลีกและส่งท้้งนี้ “มังกรการเกษตร” ได้นำเข้าเมล็ดพันธุ์จากฟาร์มที่ได้มาตราฐานในการผลิตเมล็ดพันธุ์จากหลายประเทศ อาทิเช่น จีน  อเมริกา ใต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ได้คุณภาพ ในระยะเริ่มแรก “มังกรการเกษตร” มุ่งเน้นพัฒนาสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับภูมิอากาศในประเทศหลังจากได้พัฒนาเมล็ดพันธุ์เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งแล้วเลยสร้างแบรนด์ขึ้นมาให้ชื่อว่า “มังกรการเกษตร”เน้นขายปลีกและส่งในต่างประเทศเป็นหลังต่อมาไม่ได้ได้ร่วมมือกับนักการตลาดที่รวมตัวกันก่อตั้งเว็บไซต์ให้ชื่อว่า “Thaiseedshop.com” ซึ่งสื่อความหมายได้อย่างลงตัวว่าร้านขายเมล็ดพันธุ์สำหรับคนไทยในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพเมล็ดพันธุ์และจะขยายวงกว้างให้กับผู้สนใจอยากได้เมล็ดพันธุ์เพื่อจัดจำหน่ายในราคาส่ง หรือ บุคคลที่สนใจอยากนำสินค้าภายใต้ “มังกรการเกษตร” ไปโปรโมทและให้ทางมังกรการเกษตรเป็นคนจัดส่งสินค้าไปยังลููกค้าของแต่ละคนในลำดับถัดไป เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคใหม่ที่ซื้อ-ขายสินค้าได้อย่างง่ายดายในโลกออนไลน์ระบบตัวแทนขายสินค้าหรือที่เรารูู้จักกันในนาม (DropShipping) ไม่ว่าท่านจะทำงานประจำหรืออยู่บ้านท่านอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยมีการลงทุนที่น้อยที่สุด ดังข้อมลูตามภาพด้านล่างอธิบายได้เป็นอย่างดี

ตัวแทนขายสินค้า

ตัวแทนขายสินค้า

Thaiseedshop.com ตัวแทนในการทำการตลาดทั้งออนไลน์ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ facebook instragram รวมไปถึงสือมีเดียอื่นๆเพื่อเป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายผลิตภัณต์ของ “มังกรการเกษตร” ให้ผู้ที่สนใจรักในการเพาะปลูกรวมไปถึงเกษตรที่สนใจอีกด้วย

หากท่านสนใจอยากเป็นตัวแทนขายเมล็ดพันธุ์ คลิกที่นี่

ติดต่อกับทางThaiseedshop.com โปรดติดต่อ ไลน์ไอดี : @439qucvt